Facebook
Udvalg i Odense Skøjteklub:

Udvalg

Beskrivelse

Kontaktperson

 

Pr-udvalget    

 

Skabe synlighed omkring OSK og vores aktiviteter

 

 

Hjemmeside og sociale medier

 

Vedligeholdelse, opdatering og videreudvikling

 

Kalle: kc-1979@live.com

 

Kostumegruppen

 

Design og syning af kostumer til shows i OSK

 

Connie: cjc@odense.dk

 

Sponsorudvalget

I

nitiativtager og koordinator for arbejdet med at skaffe midler til OSK

 

Helle: maheko@kalnet.dk

 

FunSkateudvalget

 

Koordinering og ansvarlig for FunSkate i OSK

 

 

Talent- og eliteudvalget

Ansvarlig for udformning og implementering af OSK´s Elite- og talentudviklingsstrategi

 

 

Social- og eventudvalget                                    

 

Initiativtager og koordinator for sociale arrangementer i OSK

 

 

Sommercampudvalget

                              

Planlægning og koordinering af OSK´s årlige sommercamp    

 Copyright 2018 Odense Skøjteklub